Ventilationsåtgärder

I maj 2023 utfördes obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i våra hus. Kontrollen blev godkänd men vi fick med oss några punkter som behöver åtgärdas; Det är väldigt olika luftflöden i våra lägenheter, därför behöver ventilationen justeras för att få rätt flöden i alla lägenheter. Ventilationsgångarna behöver också rengöras på grund av att det fastnat mycket damm…

Information om bredband

Det är flera medlemmar som har fått fel information från Tele2 kundtjänst inför övergången till gemensamt bredbandsavtal. Kundtjänst har fel datum för nya avtalet i sitt system, rätt datum är det som vi hela tiden har sagt, 1 november. Vi har påpekat felet till vår kontakt hos Tele2 som är ansvarig för övergången och de…

Stamspolning

Nu i veckan (v21) är det dags för stamspolning. Vi hade i höstas ett stopp i en avloppstam i hus 8 som orsakade stor skada och kostnader för den boende och föreningen. Det är därför mycket viktigt att spolfirman får tillgång till alla lägenheter så att spolning kan genomföras. Är det någon lägenhet som spolfirman…

Gruppavtal för bredband signerat

Nu I veckan har vi fått klart avtalet gällande gemensam bredbandsleverans som röstades igenom på extrastämman i mars. Detta innebär att Tele2 kommer ta över leveransen av fiberbredband till samtliga lägenheter i våra tre hus från och med 1 november. Avgiften för bredband (100 kr/mån) kommer läggas på månadsvis på avgiftsavierna. Tele2 kommer så småningom…

Kallelse till extrastämma – Föreningens bredband

Styrelsen för brf Dalafjället kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma Tid: Torsdag 9 mars kl 18:00 Plats: Uteplatsen mellan hus 8 och hus 10, vid dåligt väder går vi in i tvättstugan. Styrelsen genomförde under december – januari en online-röstning gällande gemensamt bredbandsavtal för föreningen. Röstningen visade att det fanns intresse från medlemmarna att…

Vanliga frågor

Får jag lägga ut min lägenheten på Airbnb?Svar: Vid uthyrning av hela lägenheten krävs tillstånd. Är syftet att ha korttidsuthyrning veckovis eller dag är bra om du har samtycke från styrelsen. Kan månadsavgiften höjas?Svar: Ja, det kan den. Lån, räntor, driftskostnader, reparationer och planerat underhåll påverkar din månadsavgift. Får jag renovera hur jag vill?Svar. Det…

VATTENLÄCKA

Onsdag 20/1 En vattenläcka på Vidängsvägen 51 har gjort att Stockholmvatten och avfall har stängt av vårt vatten under kvällen. Arbetet förväntas klart under kvällen men är det så att ni är i behov av vatten så finns det att hämta på: Margeretelundsvägen 67 Att tänka på när vattnet släpps på: Låt vattnet rinna några…

ÅRSMÖTE BRF DALAFJÄLLET

Onsdagen den 27:e Maj Kl 19:00Scandic Hotell Alvik, Gustavslundsvägen 153 Lokalen är stor och vi kan sitta långt ifrån varandra. Vi rekommenderar dock att endast en medlem per hushåll närvarar under årsmötet pga av Covid-19. På grund av rådande pandemi kommer det inte att serveras kaffe, te eller tilltugg på denna årsstämma. Varmt välkommenStyrelsen i…