Ventilationsåtgärder

I maj 2023 utfördes obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i våra hus. Kontrollen blev godkänd men vi fick med oss några punkter som behöver åtgärdas; Det är väldigt olika luftflöden i våra lägenheter, därför behöver ventilationen justeras för att få rätt flöden i alla lägenheter. Ventilationsgångarna behöver också rengöras på grund av att det fastnat mycket damm och smuts. För att åtgärda detta har vi anlitat AKONO som kommer hit 14-15 december. De behöver då komma in i alla lägenheter för att göra rent, mäta och justera in flöden. Mer information kommer när det närmar sig.