Gruppavtal för bredband signerat

Nu I veckan har vi fått klart avtalet gällande gemensam bredbandsleverans som röstades igenom på extrastämman i mars. Detta innebär att Tele2 kommer ta över leveransen av fiberbredband till samtliga lägenheter i våra tre hus från och med 1 november. Avgiften för bredband (100 kr/mån) kommer läggas på månadsvis på avgiftsavierna. Tele2 kommer så småningom ge ut mer information. Vi vill påminna om några viktiga punkter:

  • Nytt avtal börjar gälla 1 november 2023.
  • Gruppavtalet innebär att fibernätet stängs ner för andra leverantörer. Det går därför inte att få tjänster levererade från annan leverantör än Tele2. DETTA GÄLLER ALLT SOM LEVERERAS VIA FIBER (BREDBAND, TV, IP-TELEFONI)
  • Gruppavtalet gäller samtliga lägenheter och avgiften kommer läggas på månadsavgiften oavsett om tjänsten används eller inte.
  • Medlemmarna ansvarar själva för att säga upp sina befintliga individuella avtal gällande fibertjänster.
  • Vid bytet den 1 november kommer Tele2 installera sin utrustning i lägenheterna samt byta ut de gemensamma fiberswitcharna i husen. Tekniker behöver därför komma in i samtliga lägenheter för att byta ut fibermottagarna. Bytet kan medföra avbrott av tjänsteleveranser via fiber. Uppskattad tidsåtgång för bytet är 1-3 dagar.

Mer information kommer längre fram.