Stamspolning

Nu i veckan (v21) är det dags för stamspolning. Vi hade i höstas ett stopp i en avloppstam i hus 8 som orsakade stor skada och kostnader för den boende och föreningen. Det är därför mycket viktigt att spolfirman får tillgång till alla lägenheter så att spolning kan genomföras. Är det någon lägenhet som spolfirman inte får åtkomst till och det senare blir problem som hade kunnat undvikas med stamspolning är det lägenhetsinnehavaren själv som får stå för kostnaden.

Stoppet i höstas orsakades av att våtservetter spolades ner och skapade en propp. Alla har förstås koll på att det endast är toapapper som får spolas ner tillsammans med ”det kroppsliga avfallet”.