Kallelse till extrastämma – Föreningens bredband

Styrelsen för brf Dalafjället kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma

Tid: Torsdag 9 mars kl 18:00

Plats: Uteplatsen mellan hus 8 och hus 10, vid dåligt väder går vi in i tvättstugan.

Styrelsen genomförde under december – januari en online-röstning gällande gemensamt bredbandsavtal för föreningen. Röstningen visade att det fanns intresse från medlemmarna att gå vidare med styrelsens förslag. För att formellt beslut ska tas krävs att en majoritet av medlemmarna röstar för förslaget vid en föreningsstämma.