Information om bredband

Det är flera medlemmar som har fått fel information från Tele2 kundtjänst inför övergången till gemensamt bredbandsavtal. Kundtjänst har fel datum för nya avtalet i sitt system, rätt datum är det som vi hela tiden har sagt, 1 november. Vi har påpekat felet till vår kontakt hos Tele2 som är ansvarig för övergången och de undersöker varför kundtjänst har fel uppgifter.

Vi kommer inom kort få ett informationsblad från Tele2 om hur övergången går till, detta kommer vi vidareförmedla till alla medlemmar.