Information

Allmän information finns i vår Husbok.

Bredband & TV

Bredband via fiber levereras av Tele2 och betalas via tillägg på fakturan för månadsavgiften. För support kontakta Tele2 kundtjänst på 90222.

Det finns även möjlighet att använda Tele2 (tidigare ComHem) för kabel-tv. Ett grundpaket med kanaler ingår i avgiften och kan nyttjas genom antingen Tele2-uttaget eller via Tele2Play.

Teknisk förvaltare

Jakobsen Properties, eller förkortat ”JP”, är vår tekniska förvaltare. Felanmälan kan göras på flera olika sätt:

Hemsida: www.jproperties.se,

Telefon 07:00-16:00 : 08-447 77 08, övrig tid: 020 21 21 21 (Bravida)

Mejl: felanmalan@jproperties.se

Loomer – nås via mobilapp eller webbläsare – https://www.loomer.se/

OBS! Var medveten om att jourutryckning kan medföra kostnader för den som anmäler fel och beställer utryckning av jour

Ekonomisk förvaltare

Avisering av månadsavgifter sköts av vår ekonomiska förvaltare, Simpleko. Logga in på simpleko.se för att se avier eller ändra aviseringsmetod. Det går även se utdrag från fastighetsregistret som inloggad.

Styrelse

I varje port finns informationstavla där namn och kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna finns.

Hiss

Amsler Hiss AB. Felanmälan: 08-556 433 00 (dagtid) / 08-746 80 25 (jour).