Information om bredband

Det är flera medlemmar som har fått fel information från Tele2 kundtjänst inför övergången till gemensamt bredbandsavtal. Kundtjänst har fel datum för nya avtalet i sitt system, rätt datum är det som vi hela tiden har sagt, 1 november. Vi har påpekat felet till vår kontakt hos Tele2 som är ansvarig för övergången och de…

Stamspolning

Nu i veckan (v21) är det dags för stamspolning. Vi hade i höstas ett stopp i en avloppstam i hus 8 som orsakade stor skada och kostnader för den boende och föreningen. Det är därför mycket viktigt att spolfirman får tillgång till alla lägenheter så att spolning kan genomföras. Är det någon lägenhet som spolfirman…

Gruppavtal för bredband signerat

Nu I veckan har vi fått klart avtalet gällande gemensam bredbandsleverans som röstades igenom på extrastämman i mars. Detta innebär att Tele2 kommer ta över leveransen av fiberbredband till samtliga lägenheter i våra tre hus från och med 1 november. Avgiften för bredband (100 kr/mån) kommer läggas på månadsvis på avgiftsavierna. Tele2 kommer så småningom…

Kallelse till extrastämma – Föreningens bredband

Styrelsen för brf Dalafjället kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma Tid: Torsdag 9 mars kl 18:00 Plats: Uteplatsen mellan hus 8 och hus 10, vid dåligt väder går vi in i tvättstugan. Styrelsen genomförde under december – januari en online-röstning gällande gemensamt bredbandsavtal för föreningen. Röstningen visade att det fanns intresse från medlemmarna att…

Huskurage

Styrelsen har beslutat att införa en policy gällande Huskurage. Vi gör detta av omsorg och omtanke för våra grannar. Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att…

Kontaktuppgifter

Felanmälan Riksbyggen: 0771 – 860 860 alternativt Riksbyggen.se för hjälp. Samma telefonnummer gäller oavsett tid på dygnet. Man måste alltid ringa vid akuta fel. Hiss: Amsler Hiss AB. Felanmälan: 08-556 433 00 (dagtid) / 08-746 80 25 (jour). Simpleko – (dotterbolag till Riksbyggen)för månadsavierna för avgift/hyraTelefon: 018 – 66 01 60 Vardagar kl. 9.00 –…