Information om Loomer

Den 1 maj byter vi teknisk förvaltare till Jakobsen Properties – JP. Med bytet får vi tillgång till verktyget ”Loomer”. Information om Loomer finns nedan och registreringsnyckel skickas ut separat på mejl till alla medlemmar som har lämnat sina mejladresser till styrelsen.

Ventilationsåtgärder

I maj 2023 utfördes obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i våra hus. Kontrollen blev godkänd men vi fick med oss några punkter som behöver åtgärdas; Det är väldigt olika luftflöden i våra lägenheter, därför behöver ventilationen justeras för att få rätt flöden i alla lägenheter. Ventilationsgångarna behöver också rengöras på grund av att det fastnat mycket damm…

Information om bredband

Det är flera medlemmar som har fått fel information från Tele2 kundtjänst inför övergången till gemensamt bredbandsavtal. Kundtjänst har fel datum för nya avtalet i sitt system, rätt datum är det som vi hela tiden har sagt, 1 november. Vi har påpekat felet till vår kontakt hos Tele2 som är ansvarig för övergången och de…

Stamspolning

Nu i veckan (v21) är det dags för stamspolning. Vi hade i höstas ett stopp i en avloppstam i hus 8 som orsakade stor skada och kostnader för den boende och föreningen. Det är därför mycket viktigt att spolfirman får tillgång till alla lägenheter så att spolning kan genomföras. Är det någon lägenhet som spolfirman…

Gruppavtal för bredband signerat

Nu I veckan har vi fått klart avtalet gällande gemensam bredbandsleverans som röstades igenom på extrastämman i mars. Detta innebär att Tele2 kommer ta över leveransen av fiberbredband till samtliga lägenheter i våra tre hus från och med 1 november. Avgiften för bredband (100 kr/mån) kommer läggas på månadsvis på avgiftsavierna. Tele2 kommer så småningom…

Kallelse till extrastämma – Föreningens bredband

Styrelsen för brf Dalafjället kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma Tid: Torsdag 9 mars kl 18:00 Plats: Uteplatsen mellan hus 8 och hus 10, vid dåligt väder går vi in i tvättstugan. Styrelsen genomförde under december – januari en online-röstning gällande gemensamt bredbandsavtal för föreningen. Röstningen visade att det fanns intresse från medlemmarna att…

Huskurage

Styrelsen har beslutat att införa en policy gällande Huskurage. Vi gör detta av omsorg och omtanke för våra grannar. Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att…