ÅRSMÖTE BRF DALAFJÄLLET

Onsdagen den 27:e Maj Kl 19:00
Scandic Hotell Alvik, Gustavslundsvägen 153

Lokalen är stor och vi kan sitta långt ifrån varandra. Vi rekommenderar dock att endast en medlem per hushåll närvarar under årsmötet pga av Covid-19. På grund av rådande pandemi kommer det inte att serveras kaffe, te eller tilltugg på denna årsstämma.

Varmt välkommen
Styrelsen i BRF Dalafjället